Život farnosti

Mimořádní udělovatelé Eucharistie

Biskupem pověření jsou:

Píka Slavomír, Antoš Jaroslav, Ivanov Jiří, S.M. Jolanta. 

Domov důchodců

V domově důchodců na ul. Rooseveltově 2141 se slouží mše svatá v neděli ve 14 hodin. Účastnit se jí může i veřejnost, je zde bezbariérový přístup. Po mši sv. je zajištěna návštěva nemocných, kteří se nemohli účastnit mše sv., s možností přijetí svátostí. Vítáme každého dobrovolníka z řad farníků.

Domov pro seniory, příspěvková organizace sídlí na adrese:

Rooseveltova 2141, 79401 Krnov
telefon:   554 619 336-7 
fax:        554 616 369

Webová stránka: https://www.ddkrnov.cz/

Domov s pečovatelskou službou

Domov tvoří komplex budov u vlakového nádraží Krnov - Cvilín. V domově s pečovatelskou službou se slouží mše svatá každou sobotu v 13:30 (pokud není oznámena změna v ohláškách u svatého Martina). Místo konání je místnost klubu důchodců, která se vždy pro tuto příležitost zvlášť připraví. Vchod z ulice Moravská 2.

Charita

Charita Krnov sídlí na adrese: 794 01 Krnov, Hlubčická 297/3
Statutární zástupce: Monika Dudová     
Telefon:    +420 554 611 366 
Mobil:       +420 725 104 448
E-mail:     krnov@caritas.cz, dudovamona@seznam.cz

Webová stránka: https://krnov.charita.cz/

Knihovna - půjčovna knih na faře

Nově si na těchto stránkách můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici na půjčení ve farní knihovně.

Stačí kliknout na tento odkaz farní knihovna_120122.xls (261,5 kB) .

Ministranti

Skupinu ministrantů v kostele sv. Martina tvoří: 
Píka Slavomír, Rösner Libor, Ivanov Jiří ml., Čermák Václav, Pavlík Libor, Kánský Antonín, Stuchlík Petr, Stuchlík Karel, Sáblík Zdeněk, Sáblík David, Šuly František, Šuly Dominik,...

Ministrantské schůzky - momentálně během prázdnin neprobíhají, budou obnoveny se začátkem školního roku.

Sestry sv. Alžběty

Webová stránka: https://alzbetanky.webnode.cz/

Sbor

Chrámový sbor v Krnově vede Václav Mička - kontakt: 602786448. Zkoušky chrámového sboru probíhají na faře v pondělí a pátek 19:30 - 21:00.

Společenství

Spočenství mládeže tvoří žáci a studenti od šesté třídy základní školy. Scházejí se v sobotu v 17:00 na faře nebo jinde. Více na stránkách krestanek.webnode.cz

Spolčínko tvoří několik dětí předškolního věku a především děti prvního stupně základní školy. Scházejí se ne každou sobotu v  15:00 na faře nebo jinde. Více na stránkách krestanek.webnode.cz/

Společenství matek tvoří matky různého věku. Svými modlitbami se zapojují k celosvětovému "hnutí matek", které je zastoupeno ve více než 80 zemích světa. Nyní (12.2.2012) jsou tři různá společenství. Jedni se scházejí v Domově s pečovatelskou službou, jiní střídají místo po bytech členů, jiní se scházejí na faře.

Společenství manželů tvoří několik manželských párů. Nejstarší členové se už scházejí víc než deset let.

Růženec otce Pia probíhá ve spolupráci pana Ing. Slavomíra Píky.