Život farnosti

Mimořádní udělovatelé Eucharistie

Biskupem pověření jsou:

Antoš Jaroslav

Domov důchodců

V domově důchodců na ul. Rooseveltově 2141 se slouží mše svatá v neděli ve 14 hodin. Účastnit se jí může i veřejnost, je zde bezbariérový přístup. Po mši sv. je zajištěna návštěva nemocných, kteří se nemohli účastnit mše sv., s možností přijetí svátostí. Vítáme každého dobrovolníka z řad farníků.

Domov pro seniory, příspěvková organizace sídlí na adrese:

Rooseveltova 2141, 79401 Krnov
telefon:   554 619 336-7 
fax:        554 616 369

Webová stránka: https://www.ddkrnov.cz/

Domov s pečovatelskou službou

Domov tvoří komplex budov u vlakového nádraží Krnov - Cvilín. V domově s pečovatelskou službou se slouží mše svatá každou sobotu v 13:30 (pokud není oznámena změna v ohláškách u svatého Martina). Místo konání je místnost klubu důchodců, která se vždy pro tuto příležitost zvlášť připraví. Vchod z ulice Moravská 2.

Charita

Charita Krnov sídlí na adrese: 794 01 Krnov, Hlubčická 297/3
Statutární zástupce: Monika Dudová     
Telefon:    +420 554 611 366 
Mobil:       +420 725 104 448
E-mail:     krnov@caritas.cz, dudovamona@seznam.cz

Webová stránka: https://krnov.charita.cz/

Knihovna - půjčovna knih na faře

Nově si na těchto stránkách můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici na půjčení ve farní knihovně.

Stačí kliknout na tento odkaz farní knihovna_120122.xls (261,5 kB) .

Ministranti

Skupinu ministrantů v kostele sv. Martina tvoří: 
Stuchlík Petr, Stuchlík Karel, František Šuly, Dominik Šuly, Václav Löwenthal, Jaroslav Hlavizna, Libor Vícha, Milan Ponča,...

Ministrantské schůzky -

Krnovský chrámový sbor

Vede Václav Mička - kontakt: 602786448. Zkoušky chrámového sboru probíhají na faře v úterý a pátek 19:30 - 21:00.

Společenství

Spočenství mládeže tvoří žáci a studenti od šesté třídy základní školy. Scházejí se v sobotu na faře nebo jinde. Více na stránkách krestanek.webnode.cz

Společenství manželů tvoří několik manželských párů. Nejstarší členové se už scházejí víc než deset let. Scházejí se příležitostně.

Společenství seniorů Scházejí se dle dohody jedenkrát za měsíc. Vede Anna Gajdošíková, Libuše Macháčková.

 

Tradiční každoroční akce

-Farní ples

-Benefiční koncert

-Svatodušní smaženice

-Boží tělo

-Noc kostelů

-Svatomartinská pouť

-Festival Sekání s duchovní hudbou