Ohlášky týden 25.3 - 1.4 2018

 

Oznámení:

Úklid kostela bude tentokrát ve středu v 16:30 hod., na řadě je skupina č.5.

Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář. Sbírka od Božího hrobu, je určena na opravy chrámů ve Svaté zemi.

Na Zelený Čtvrtek nebudou úřední hodiny, nebude ani ranní bohoslužba a večerní bude v 18 hod. u minoritů v klášterním kostele.

Velkopáteční obřady budou ve farním kostele v 18 hod.

Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu. Začne od 9 do 18 hod.

Mše svatá na Bílou sobotu bude ve 20 hod. a budeme při ní obnoven křestní slib.