Přispějte na opravu farního kostela sv. Martina

26.08.2014 13:07

Vaši finanční pomoc na opravy farního kostela sv. Martina můžete zaslat na číslo účtu: 184 526 8329/0800.

Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

—————

Zpět