Náboženství

Výuka náboženství na faře ve školním roce 2020 - 2021

1. - 2. třída          středa 15.00 - 15.45 hod

3. třída                středa 15.00 - 15.45 hod

4. - 5. třída          čtvrtek 14.30 - 15.15 hod

6. - 9. třída          čtvrtek 15.30 - 16.15 hod

 

 

Přihlášky si můžete vyzvednout a odevzdat v sakristii kostela sv. Martina.

kontakt: P. Karel Doležel e-mail: k.dolezel@centrum.cz, mobil: 603 976 777

 

přihláška.pdf (195460)