Náboženství

Výuka náboženství na faře ve školním roce 2017 - 2018

1. - 2. třída          středa 14.00 - 14.45 hod

3. třída                středa 15.00 - 15.45 hod

4. - 5. třída          středa 16.00 - 16.45 hod

6. - 9. třída          čtvrtek 15.45 - 16.30 hod

 

 

Přihlášky si můžete vyzvednout a odevzdat v sakristii kostela sv. Martina.

kontakt: P. Karel Doležel e-mail: k.dolezel@centrum.cz, mobil: 603 976 777

 

přihláška.pdf (195460)