Farnosti - spravované z Krnova

Býkov 

Krasov

Krnov

Krnov - Kostelec

Úvalno