Kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení Svatého kříže na Cvilíně

Správcem jsou Minorité Krnov. Poutní kostel Povýšení Svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. V poutní sezonu mše svatá každou neděli v 10:00 a další mše najdete na

https://kostelcvilin.cz/

Vrch Cvilín tvoří výraznou dominantu města Krnova. Jeho polohy využil P. Cornelius Ottweiler, představený

zdejšího minoritského kláštera V roce 1684 rozhodl o zřízení dřevěné kaple sv. Kříže a Bolestné Panny Marie právě na tomto místě. Už velmi brzy však dřevěný kostelík nestačil pojmout věřící uctívající dva obrazy Panny Marie, které namaloval krnovský měšťan a radní Heinrich Teuber.
A tak byl v letech 1722-28 vybudován nový kostel. Pod vedením P. Bedřicha Kubína stavbu provedli A. a G. Gans, otec a syn, stavitelé z Krnova a to v těsné blízkosti dřevěné kaple. Interiér poutního kostela byl vyzdoben nádhernými freskami z roku 1726 – 1727 brněnského malíře F. Ecksteina. 

V roce 1786 byl kostel z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a určen k likvidaci. Byl však vykoupen za cenu 406 zlatých čtyřmi krnovskými měšťany. Znovuotevření kostela bylo dosaženo v roce 1795. Tato událost by však nemohla proběhnout, kdyby v okolí vrchu Cvilína nevznikla kolonie domů zvaná Mariánské Pole a kostel tak měl sloužit právě pro její obyvatele. Císařským výnosem však nebylo dovoleno, aby kostel spravovali minorité, proto přešel do vlastnictví města Krnova a duchovní správu nad ním převzali diecézní kněží.
V roce 1865 zapálil mohutný požár šindelovou střechu a těžce poškodil i věže kostela. V následujících dvou létech bylo vše opraveno na podkladě finančních sbírek sbírek pod vedením tehdejšího faráře Heinricha.
Řád minoritů cvilínský kostel znovu získal až v roce 1940. Stalo se tak výměnou za pozemky, které město nutně potřebovalo ke svému rozvoji. Válečné události v roce 1945 kostel velmi poškodily, požárem byla poničena především levá věž kostela.
V době komunismu byla činnost řádu minoritů násilně přerušena. Kostel se opět dostal do správy diecéze, a to až do roku 1994, kdy byl definitivně navrácen minoritskému řádu.

V letech 1994 - 1996 byl v bezprostřední blízkosti kostela postaven poutní dům Sv. Josefa, který slouží především věřící mládeži a řeholníkům.
Tradice církevních poutí na vrch Cvilín k Panně Marii Sedmibolestné sahá k počátku 17. století. Každoročně se na Cvilíně koná několik velkých poutí, jen v roce 2007 jich proběhlo třináct. Během letních měsíců jsou zde také pravidelně slouženy nedělní bohoslužby.

Cvilínský kostel je pro putující Krnovany majákem, ke kterému se vždy rádi vracejí z cest, jako námořníci z plavby na pevninu. V posledních deseti letech je navíc krásně nasvícen a je patrný z dálky, jak cestou od Opavy, tak i od Bruntálu.