Krnov-Kostelec

Právě byly dokončeny opravy tohoto kostela. Je možné si prohlédnout fresky. Více na stránkách www.svaty-benedikt.cz/ .

Kostel sv. Benedikta

Kostel Sv. Benedikta se nachází v městské části Krnov-Kostelec na výpadovce z Krnova směrem na Bruntál. Tento kostel patří k nejstarším sakrálním stavbám na území Moravskoslezského kraje. Podle nejnovějších archeologických výzkumů pochází jeho sakristie z první poloviny 13. století a byla kněžištěm původního středověkého kostela. Kněžiště s apsidou tvoří po barokní přestavbě proběhlé v letech 1769-1772 sakristii oddělenou přezdívkou od hlavního chrámového prostoru. Pozdně románské čtvercové pole presbytáře bylo ve 14. století zaklenuto křížovou klenbou s jemnými žebry.
Za povšimnutí také stojí pískovcová socha sv. Jana Křtitele z 30. let 18. století od sochaře Andrease Zahnera v těsné blízkosti kostela, která je stejně jako kostel kulturní památkou.

Rozsáhlý archeologický průzkum skončil v r. 2003, byly zde objeveny vzácné středověké nástěnné malby. Restaurátoři nejprve odkryli pod vápennými nánosy pozdně románské, gotické a renesanční fresky. V sakristii obnovili malby znázorňující sedm skutků milosrdenství a sedm smrtelných hříchů. Dále byl odkryt cyklus ze života sv. Benedikta, výjev Korunování Panny Marie a scéna Proměnění na hoře Tábor. V rozích žebrové klenby byly objeveny erby. 

Tyto náročné restaurátorské práce se děly za významného přispění Moravskoslezského kraje a na celé akci se finančně podílelo i město Krnov. Stavebně historický výzkum prováděl památkový ústav v Ostravě od roku 1999. Archeologický průzkum vedl Michal Zezula. Na začátku odkryvu (2001) se podílel akademický malíř Jan Knor. Práce na odkryvu a restaurování v letech 2001-2007 realizoval tým restaurátorek - akademických malířek: Romana Balcarová, Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková a Theodora Popova. Na mimořádně významných činnostech se však podílela řada dalších odborníků velkého realizačního týmu.
Kostelecký sv. Benedikt jistě stojí za shlédnutí nejen pro znalce historických památek, ale také pro nás krnovské farníky domovsky „usazené“ u sv. Martina. Proto je dobré vědět, jak jsou v Kostelci slouženy bohoslužby a kdy je kostel otevřen.