Býkov - kostel Panny Marie Karmelské

Postaven r. 1727.

V tomto kostele se mše svaté od roku 1996 neslouží.

Nahoře kostel po vnější rekonstrukci v roce 2008. Dole kostel po opravě střechy a před vnější rekontrukcí.