18. týden v mezidobí

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.

Dnešní sbírka je poslední v měsíci a je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Svátost manželství uzavřou v Krnově 13. srpna Krzysztof Hass z Bliszczyc  a Lucie
Worková z Krnova.

Jsou volné úmysly na měsíc srpen.

V sobotu 6. srpna bude pouť na Cvilíně, plakátek: http://immaculata.minorite.cz/.

V sobotu 6. srpna v 18 hod. se uskuteční na Cvilíně benefiční kytarový koncert Štěpána Raka. Plakátek: http://www.stepanrak.cz/dokumenty/635.jpg .